Održana obuka iz upravljanja projektnim ciklusom za partnere iz regiona

Aleksandra Knezevic Obuka Projekti Razvojni Centar Za Mlade 1

Aleksandra Knežević, programska direktorka Razvojnog centra za mlade, inače konsultant za međunarodnu saradnju, održala je na Zlatiboru trodnevnu obuku za članove partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.

Tom prilikom, prisutni su upoznati sa svim elementima i fazama projektnog ciklusa, kako bi u narednom periodu i sami intenzivnije primenjivali stečeno znanje u radu svojih organizacija. Zajednički je konstatovano da je kvalitetna izrada projektnih predloga, te sticanje organizacionih veština koje je prate, od izuzetnog značaja za dalji rad svih prisutnih, ne samo sa aspekta obezbeđivanja dodatnih finansijskih sredstava i proširenja obima postojećih aktivnosti, već i sa aspekta dalje postavke trenutnog rada i interne i eksterne komunikacije prisutnih.

Poseban segment okupljanja bilo je potpisivanje Protokola o saradnji između Razvojnog centra za mlade iz Beograda, Sindikalno edukativnog centra iz Banja Luke, Autonomnog građanskog pokreta iz Podgorice i Sindikalnog centra za edukaciju i trening iz Skoplja, čiji su predstavnici prisustvovali obuci, a koje je uvodni korak u dalje zajedničke regionalne i međunarodne aktivnosti navedenih organizacija.

„Kako bi partneri mogli sve tekuće i buduće aktivnosti planirati i realizovati efikasno i kvalitetno, važno je da konstantno rade na podizanju sopstvenih kapaciteta, te obuka za upravljanje projektnim ciklusom predstavlja samo prvi u nizu treninga koji će u narednom periodu biti održani za rukovodeće strukture partnerskih organizacija“, izjavila je tokom obuke Aleksandra Knežević.