Развојни центар за младе је удружење за младе основано почетком 2014. године. Делује у областима омладинске политике, изградње грађанског друштва и активизма и усмерено је на:

• унапређење систематског и организованог неформалног образовања младих и опште популације о људским правима и обавезама и важности активног учешћа у друштву;
• унапређење механизама за подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада младих;
• рад на програмима подршке за остваривање мобилности младих;
• обезбеђивање сарадње и комуникације са организацијама из земље, региона и ширег окружења у циљу заједничких акција.

Крајем 2017. године, организација је усвојила петогодишњи План развоја (истичући главне правце и циљеве по питању унапређења организационих капацитета), заједно са Акционим планом за 2018-2020, којим се дефинишу главни тематски фокуси за наредни период. Следеће 3 теме су наведене као приоритети организације у наведеном периоду:

  • улога спорта у друштвеном развоју и борба против негативних појава у спорту и кроз спорт;
  • учешће младих у јавном и политичком животу заједнице, са фокусом на младим женама и рањивим групама младих;
  • људска права на Интернету (управљање Интернетом).

Организација се састоји од петочланог пројектног тима, 10 спољних експерата из различитих области и мреже од 100 волонтера широм земље. Успоставила је партнерство са 24 организације из целог региона, путем потписаних Меморандума о разумевању, уз успостављену сарадњу са различитим општинама, синдикатима, образовним и спортским институцијама и медијима. Од 2015. године потписница је регионалног Меморандума о разумевању са 17 организација из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније о заједничком деловању у области образовања о људским правима кроз спорт, као и националног Протокола о сарадњи са 6 организација из различитих делова Србија (на тему омладинског активизма, од 2017. године). Осим тога, Развојни центар за младе члан је Европског покрета против говора мржње на Интернету, који окупља више од 1000 омладинских организација из целе Европе у оквиру „No Hate Speech Movement“-a, иницираног од стране Савета Европе.

Већина активности Развојног центра за младе заснована је на методама неформалног образовања, углавном на развоју и јачању мреже вршњачких едукатора и њиховом даљем деловању у локалним заједницама из којих долазе (кроз радионице, локалне акције, истраживања, акције јавног заговарања, итд).

У периоду од 2014. до 2017. године, Развојни центар за младе иницирао је и успешно реализовао 13 различитих пројеката, уз подршку домаћих и међународних донатора из различитих сектора, попут Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Европске омладинске фондације Савета Европе, Ерсте банке, општина Рашка, Бечеј и Велико Градиште, и многих других.

2018. годину организација је започела са 2 одобрена гранта у својству подносиоца пројекта и 1 одобреним грантом у својству званичног партнера на пројекту.