Sa Opštinom na TI – vršnjački edukatori u akciji

Razvojni Centar Za Mlade Sa Opstinom Na Ti Raska 1 (1)

Edukatori u Baljevcu i Jošaničkoj Banji

Vršnjački edukatori projekta „Sa opštinom na TI“, koji sprovode Razvojni centar za mlade i Opština Raška, posetili su osnovne škole „Jošanička Banja“ u istoimenom mestu i „Josif Pančić“ u Baljevcu.

Oni su održali sedam radionica u ovim školama i đacima preneli znanje stečeno tokom projekta o dostupnim mehanizmima kroz opštinu za poboljšanje sopstvenog položaja. Edukatori Nikola Mihajlović, Jovana Veljović, Magdalena Pavlović i Ivana Ćirović razgovarali su sa osnovcima koji su ih veoma lepo prihvatili. Đaci su bili kreativni u diskusiji, ukazavši na konkretne problem u mestima u kojima žive.

Oni smatraju da je njihovim mestima nedovoljno sportskih i kulturnih sadržaja i žele da se bore za poboljšanje sportskih uslova. Takođe smatraju da njihovi školski mini-tereni na otvorenom nisu adekvatno opremljeni i zaštićeni. Zato predlažu da se obnove mreže za golove i da se postave zaštitne ograde zbog bezbednosti dece.

Đacima iz Jošaničke Banje nedostaje adekvatna sala za fizičko vaspitanje, jer njihova prokišnjava i bude puna vode u periodu posle zime kada se topi sneg, zbog čega ne mogu da imaju časove fizičkog.

Učenici ovde dve škole su tokom radionaca bili veoma pozitivni, prijatni i spremni za razgovor, veoma su lako razumeli izložene pojmove i uvideli da je za rešavanje problema najvažniji timski rad.

Održani novi javni časovi

Projekat „Sa opštinom na Ti“ uspešno je predstavljen u OŠ „Miloje Zakić“ i u Gimnaziji u Kuršumliji. Vršnjački edukator Veljko Avramović je uz pomoć Petra Dikića, koordinatora Kancelarije za mlade u ovom mestu predstavio đacima projekat, a pre svega mogućnosti kojima oni raspolažu u okviru jedne lokalne samouprave.

Učenici su usmereni su na prave ljude kojima mogu da se obrate i na organizacije koje su im na raspolaganju za dalje delovanje. Mladi su bili uključeni u upitnik i diskusiju kroz koje su dobijena različita mišljenja i odgovori o tome šta im je potrebno i šta bi promenili u svom okruženju.

Mladi Avramović održao je ukupno tri radionice u ove dve škole, a u Gimnaziji je uspeo da okupi učenike svih razreda. Oni su svoje ideje predstavili lokalnoj KZM. Kome mogu sve da kažu za projekat, kada i kako, bila su samo neka pitanja učenika Gimnazije.

Verujemo da će uspešna saradnja koju smo započeli sa ove dve škole biti nastavljena i u budućnosti i zahvaljujemo im se na ukazanom poverenju.

Radionica i u Novom Pazaru

Projekat „Sa opštinom na TI“ proširio se i na susedna mesta i predstavljen je i van Raške, u Tehničkoj školi u Novom Pazaru. Okupljanju su prisustvovali zamenik direktora Vanja Marinković i školski pedagog Nezrina Dazdarević.

Učenici su upoznati sa ciljem projekta i sa ozbiljnošću i lakoćom savladali nove termine. Nakon predavanja održan je razgovor sa učenicima o trenutnim problemima u njihovom gradu. Svako od njih je izneo po jedan problem i na kraju su zajedno sa vršnjačkim edukatorom Jovanom Veljović došli do zaključka da je gradu Novom Pazaru najpotrebnija ekološka akcija. Ista bi pre svega bila takmičenje svih osnovnih i srednjih škola kako bi se što više učenika zainteresovalo za dalje delovanje. Ideju treba razraditi i moguće da će biti realizovana na samom početku proleća.

– Učenici iz Novog Pazara, moji vršnjaci, veoma su zainteresovani za temu projekta „Sa opštinom na TI“. Kako bismo probudili znatiželju i kod učenika koji nisu imali priliku da prisustvuju radionici, zalepljen je poster na oglasnoj tabli na samom ulazu u školu – izjavila je Jovana Veljović.

Održane dve radionice u OŠ „Raška“

Vršnjački edukatori u okviru projekta „Sa Opštinom na TI“ nastavili su sa aktivnostima i održali dve nove radionice, ovog puta u OŠ „Raška“.

Magdalena Pavlović priredila je živopisnu prezentaciju na temu mehanizama koji su dostupni mladima u okviru sopstvene Opštine, što je osnovcima bila zanimljiva tema jer do sada nisu imali priliku mnogo da razgovaraju o funckionisanju lokalne samouprave. Učesnicima radionice predstavljen je projekat, ali i na razumljiv nači objašnjena struktura Opštine i na koji način mogu da se uključe u život lokalne zajednice. Drugu, podjednako interesantnu i dinamičnu radionicu održala je Ivana Ilić.

Osnovci su istakli da im je ova tema veoma zanimljiva i tokom same diskusije već su imali nekoliko predloga na koji način bi mogli iskoristiti saradnju Opštine Raška sa mladima, od akcija čišćenja kraja, preko izgradnje igrališta i sportskih terena u okruženju.

Projekat sprovodi Razvojni centar za mlade u partnerstvu sa Opštinom Raška.

O projektu i sa predstavnicima đačkog parlamenta Gimnazije u Raški

Predstavnici đačkog parlamenta Gimnazije u Raški upoznali su se 20. novembra sa temom i aktivnostima projekta „Sa Opštinom na TI“. Tokom okruglog stola, osim što im je predstavljeno zbog čega je bitno da učestvuju u donošenju odluka o pitanjima od neposrednog interesa, ali i koji su mehanizmi da se njihovo učešće unapredi, bili su u prilici da iznesu šta smatraju važnim pitanjima za unapređenje položaja mladih u Raški.

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti usmerenih ka informisanju mladih o radu lokalne samouprave i podsticanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka, a sve u želji da mladi postanu aktivni i odgovorni građani uključeni u život zajednice čiji su deo.

Aktivnosti su deo projekta „Sa Opštinom na TI“ koji se realizuje u partnerstvu sa Opštinom Raška.

Nove aktivnosti u opštini Raška – „Pitajte odbornika“

Mladi iz opštine Raška u sklopu projekta sa „Sa Opštinom na TI“ 6. novembra bili su u prilici da saznaju mnogo toga novog i interesantnog o radu lokalne administracije u direktnom razgovoru sa odbornikom Skupštine Opštine Raška Draganom Miladinovićem.

Naime, u okviru informativne aktivnosti „Pitajte odbornika“, odbornik Dragan Miladinović razgovarao je sa mladima o radu Skupštine, ali i drugih donosilaca odluka na lokalu, kao i o načinima kako da se i sami angažuju i daju svoje predloge za bolji život lokalne zajednice.

Zainteresovani učenici Gimnazije i Srednje škole „Kraljica Jelena“ u Raški bili su u prilici da pitaju sve što ih je interesovalo – od toga kako da delegiraju ono što je njima kao mladima stvarno važno, do toga kako da iniciraju ili se uključe u različite lokalne aktivnosti.

Izuzetno konstruktivna i interaktivna diskusija najbolji je pokazatelj da mladi pozitivno reaguju na otvorena vrata institucija i da su zainteresovani da daju doprinos da se život u lokalnoj zajednici unapredi. Stoga je zaključeno da je u budućnosti potrebno nastaviti sa ovom vrstom aktivnosti, te da format „Pitajte odbornika“ privlači veliku pažnju mladih ljudi i pokazuje im iz prve ruke da su institucije zaista spremne da njihovo mišljenje čuju i uvaže.

Još tri radionice održane u OŠ „Sutjeska“ Supnje

Nakon izuzetno pozitivne reakcije dece i mladih na uvodne radionice u sklopu projekta „Sa Opštinom na TI“, polaznik projekta i iskusni edukator Nikola Mihajlović nastavio je sa edukativnim aktivnostima u Osnovnoj školi Sutjeska u Supnju, Raška.

„Suština našeg delovanja ogleda se u tome da kroz neformalno obrazovanje, na blizak i pristupačan način, objasnimo deci i mladima brojne stvari koje se ne uče direktno u školi i koje su njima nepoznanica, a tiču se prilika koje im se nude kroz lokalnu zajednicu – od pokretanja inicijativa do putovanja, studijskih poseta, lokalnih akcija“, podelio je sa mladima Nikola Mihajlović.

Učenici šestog, sedmog i osmog razreda bili su zainteresovani da čuju nešto novo i saznaju kako funkcioniše Opština, ali i kako oni sami u perspektivi mogu pokrenuti neku lokalnu inicijativu. Predloga je bilo, a shodno godinama i interesovanju polaznika, najveći broj odnosio se na obogaćivanje sportskih sadržaja i obnovu lokalnog igrališta.

Kroz razgovor sa mladima pokazalo se da su preduzimljivi i puni elana, voljni da daju svoj doprinos, ali da ih treba usmeriti kako da postanu pokretači lokalnih akcija u svojim sredinama, da bi nadomestili to što im nedostaju alternative u kulturnom, sportskom, zabavnom životu, generalno – prilike za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Dolazak na ovaj blok radionica bio je neobavezan, te smo izuzetno zadovoljni odzivom dece i mladih koji su želeli da čuju nešto novo i upoznaju se sa temama kojima se bavimo kroz projekat „Sa Opštinom na TI“.

Nesumnjivo je da su Razvojni centar za mlade i Opština Raška u OŠ Sutjeska pronašli adekvatnog partnera za sve naredne aktivnosti usmerene ka stvaranju aktivnih građana zainteresovanih da daju doprinos razvoju lokalne zajednice po meri mladih.

Sa gimnazijalcima iz Raške o lokalnoj administraciji

Vršnjački edukator Veljko Avramović u utorak, 5. novembra održao je dve radionice u nizu za učenike I godine Gimnazije Raška, upoznajući ih sa temama projekta „Licem u lice sa lokalnom administracijom“.

Tokom izuzetno dinamičnih sesija, koje su sadržale igre asocijacije, kviz o radu lokalne administracije, ali i evaluaciju svega onoga što su mladi mogli da čuju i načina rada koji je evaluator primenio, Veljko je u potpunosti uključio prisutne u diskusiju i došao do njihovog mišljenja o tome šta smatraju preprekama za aktivnije učešće u životu zajednice, ali i kako vide eventualno rešenje ovog izazova.

Još jednom se pokazalo da su mladi puni ideja, ali ih treba ohrabriti i ostaviti im dovoljno prostora da svoje ideje i podele sa donosiocima odluka u lokalnoj zajednici.

Nadamo se nastavku aktivne saradnje sa Gimnazijom Raška, budući da su polaznici pozitivno reagovali kako na način rada, tako i na prezentovane teme, a da je u tom uzrastu od izuzetnog značaja ukazati im koji su im sve mehanizmi dostupni kako bi postali aktivni građani.

Nova radionica u OŠ „Sutjeska“

Realizacija projekta „Sa Opštinom na TI“ uspešno se nastavlja u Osnovnoj školi „Sutjeska“ u Supnju sa učenicima sedmog i osmog razreda.

Vršnjački edukator Vanja Vukadinović, specijalista zaštite na radu, održala je veoma intenzivno i interesantno predavanje ukazujući na bitne segmente i detalje važne za veće učešće mladih u lokalnoj zajednici. Na kreativan način prenela je utiske sa treninga održanog na Kopaoniku, kao i znanje koje je stekla na istom o mehanizmima koji su dostupni mladim ljudima u opštini Raška. Fokus je stavljen i na javni nastup mladih i značaj adekvatnog nastupa u različitim prilikama.

Učenici sedmih i osmih razreda pokazali su veliko interesovanje za ovu temu jer se ne priča često o načinima na koje mladi mogu da učestvuju u radu svoje opštine i time doprinesu boljem položaju svoje grupe. Posebno zanimljivo bilo im je što o tome razgovaraju sa osobom bliskom po godinama, pa su opuštenije učestvovali u raspravi, čime se ideja za vršnjačku edukaciju pokazala kao pravi izbor u pristupu mladima.

Rukovodstvo OŠ „Sutjeska“ je podržalo realizaciju ovog projekta na samom početku, pa je ovo nastavak dobre saradnje koju imamo.

Vršnjački edukatori nastavljaju sa aktivnostima u Raški

Razvojni Centar Za Mlade Sa Opstinom Na Ti Raska 1

Sa značajem i temama projekta „Sa Opštinom na TI“ 24. oktobra su upoznati su i srednjoškolci sa smera – ekonomski tehničar iz Srednje škole „Kraljica Jelena“. U ulozi vršnjačkog edukatora našla se Jovana Veljović, koja je na dinamičan i originalan način uvela temu, podstičući srednjoškolce da budu aktivniji u izražavanju vlastitih interesa i potreba pred lokalnom administracijom. Tokom radionice, polaznici su upoznati sa načinom funkcionisanja lokalne administracije, ali i mogućnostima uticaja na istu kroz peticije, zagovaračke kampanje, razgovor sa odbornicima, učešće u radu Kancelarije za mlade.

Kroz niz primera, srednjoškolci su ohrabreni da utiču na stanje u zajednici i doprinesu unapređenju sadržaja i ponude koja se tiče mladih. Organizatori projekta, Razvojni centar za mlade iz Beograda i Opština Raška iskoristili su priliku i da istaknu dosadašnju kvalitetnu saradnju sa Srednjom školom „Kraljica Jelena“ koja je uvek pozitivno reagovala na sve inicijative usmerene na bolji položaj mladih u opštini Raška.

Realizovana prva u nizu radionica vršnjačkih edukatora

Nikola Mihajlović, polaznik projekta “Sa Opštinom na TI”, održao je prvu u nizu vršnjačkih edukacija, odabravši za učesnike svoje aktivnosti osnovce iz Osnovne škole “Sutjeska” Supnje. Tom prilikom, Nikola je na kreativan i dinamičan način, koristeći znanje i informacije sa inicijalnog treninga, prisutnima predstavio značaj projekta i aktivnosti na istom. Mnogi od njih prvi put su se sreli sa pojmom “lokalna administracija” te je Nikola svoju radionicu nastojao da obogati i nizom konkretnih primera, kako bi mlade podstakao na razmišljanje o većem učešću u životu lokalne zajednice.

Kako se izboriti za svoja prava, rešiti određeni problem u zajednici ili pokrenuti neku inicijativu, samo su neka od pitanja kojima su se Nikola Mihajlović i učesnici radionice bavili. Pored uvođenja teme među mlade, izuzetno je pozitivno i to što su mladi pokazali interesovanje da saznaju više i tokom vremena i sami postanu aktivniji deo zajednice.

Razvojni centar za mlade posebno je radostan što su radionice započele u OŠ Sutjeska, imajući u vidu dosadašnju saradnju i podršku koju smo za sve inicijative dobili od direktora Mirka Puzovića. Njegovo delovanje upravo je i usmereno ka tome da se od školaraca stvaraju aktivni građani uključeni u sve lokalne procese od značaja.