Lansiran otvoren poziv za vršnjačke edukatore na projektu „Sa Opštinom na TI“

Sa Opstinom Na TI Raska Poziv

Razvojni centar za mlade i Opština Raška lansirali su otvoreni poziv za buduće vršnjačke edukatore u okviru projekta „Sa Opštinom na TI“, a zainteresovani mladi prijave će moći da šalju do ponedeljka, 16. septembra.

Mladi uzrasta 18-27 godina, prijavite se i učestvujte u projektu čija je tema približavanje rada lokalne samouprave mladim ljudima (uzrasta 14-18 godina), kako bi blagovremeno uvideli sopstvenu ulogu i značaj u lokalnim procesima od značaja za zajednicu, ali i naučili kako da zastupaju svoje ideje i stavove pred donosiocima odluka. Realizacija projekta traje do decembra.

Projekat obuhvata obuku za buduće vršnjačke edukatore uzrasta do 27 godina  – mlade zainteresovane za omladinski aktivizam i učešće u procesima donošenja odluka; osmišljavanje i sprovođenje lokalne kampanje, realizaciju javnih časova i zajednički rad na izradi publikacije, čiji će koautori biti upravo mladi obučeni za bavljenje ovom temom iz opštine Raška.

Podršku za realizaciju projekta pružila je i Opština Raška, koja će biti partnerski uključena u sve faze projekta.

Ovde se možete prijaviti za učešće na treningu.