Завршила је новосадску гиманизију „Светозар Марковић“, а потом се определила за студије педагогије на Филозофском факултету.

Њена интересовања усмерена су на васпитање и едукацију младих, као и на то да им помогне да пронађу и изразе своје потребе и интересовања. Такође, волонтира у оквиру Екуменске хуманитарне организације, као теренски радник који посредује у пружању помоћи социјално угроженој деци која су изложена животу и раду на улици. Тачније, њена улога огледа се у развијању пријатељског односа са поменутом децом, омогућавању да се укључе и постану део друштва, као и раду на њиховој углавном слабој мотивисаности за редовоно похађење наставе.

Мира је присуствовала пројекту „Камп пријатељства и толеранције“, који је организован 2015. године под покровитељством Европске омладинске фондације Савета Европе и који је имао за циљ успостављање регионалне мреже вршњачких едукатора у спорту из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Након тога, постала је део тима, учествујући у организацији свих наредних пројеката и успешно представљајући организацију у јавности, у улози сарадника за односе са јавношћу. Мира је задужена за комуникацију са различитим циљним групама, сарадњу са медијима, израду медијског садржаја и рад на Комуникационој стратегији организације. Додатно, посвећена је и директном раду са младима, кроз вођење радионица и едукативне игре у склопу пројеката организације, уз коришћење неформалних метода рада (и публикација као што су Compass, Bookmarks, Mirrors, Have Your Say).

Похађала је бројне конференције и тренинге у организацији Темпус фондације Србија, AIESEC и ISSHR, а рад организације представила је и на „Re(mix)“ семинару у Стразбуру (Француска), који је организовала Европска омладинска фондација Савета Европе.